Leadership in Diversity & Identity

Diplom Utbildning 

 Fördjupa dina kunskaper i
 Interkulturell Kommunikation.

Vem kan ta nytta av Kulturell Kommunikation?


Alla som möter och ska kommunicera med människor från andra kulturer har stor nytta av Kulturell Kommunikation!

Varför är det viktigt att vi förstår?


 • Det dagliga samspelet oss människor emellan präglas i hög grad av olika kulturella koder.
 • Dessa beteendekoder är ofta inlärda sedan födelsen och varierar mellan olika kulturer.


När människor från olika kulturer möts kan skillnader i hur vi kommunicerar ofta leda till missförstånd.

Vad erbjuder jag?


I M Rothmann Consultancy tar allas behov av tillhörighet och inkludering på allvar.

Jag förstår innebörden av hur viktigt det är att kommunicera och förstå våra unika olikheter.
 • Ett förstående och jämställt samhälle är ett välmående samhälle.
 • Genom att aktivt arbeta med hur vi kommunicerar med varandra kommer man att se en ökad lönsamhet och nya förutsättningar för framtiden.
Allas lika värde inkluderar ALLA medborgare i våra samhällen.
 • Min verksamhet innebär ett Ledarskap inom Mångfald och Identitet.
 • Jag arbetar tillsammans med människor för att underlätta både interkulturell och intrakulturell förståelse.
 • Jag arbetar i organisationer och institutioner; på våra skolor och arbetsplatser i samband med integration.
Målet är att förbättra respekten för mångfald, rättvisa och fred för alla medborgare.


Jag erbjuder kurser/u
tbildningar i Interkulturell Kommunikation.

Kurserna är unikt formade för att respektera allas unika behov.

Målet är att minska missförstånden som kan uppstå när vi inte förstår olikheter.

Kurser inkluderar:

Konferenser 
 • organiserade och färdiga för ett enkelt och produktivt deltagande
 • längd på konferenserna varierar med tanke på allas olika behov
Föreläsningar
 • innehåller informerande koncept som är viktiga att förstå gällande produktiv kommunikation
 • vad betyder koncepten multikuturell, identitet, stigmatisering, isolering osv
 • hur påverkar dessa koncept våra dagliga liv  
Interakiva Workshops
 • aktivt samarbete gällande möjligheterna att förstå våra olikheter)
 • ALLA har möjlighet att både lyssna OCH aktivt delta med egna röster
  Jag vet att det är viktigt att bli HÖRD!
Diplom 
 • vittnar på en fulländad utbildning med kompetens inom Kulturell Kommunikation

Mitt unika koncept är något som jag har övervägt och forskat i över 20 år.

Min erfarenhet säger allt!

Jag är Marianne


Efter att ha bott, arbetat och studerat internationellt i över 30 år har mina erfarenheter i Sverige, USA, Tyskland, Nederländerna och Saudi Arabien  gett mig en enorm förståelse och kompetens för kulturella frågor gällande mångfald och identitet.
 • Jag har haft förmånen att arbeta tillsammans med människor från hela världen.
 • Jag har arbetat med etablering och integrering av flyktingar och asylsökande  i Colorado, USA och i Haag, Nederländerna.
 • Jag har föreläst på Universitet i Saudi Arabien.
 • Jag har egen personlig erfarenhet av att behöva anpassa sig till olika kulturella och sociala normer och värderingar.
 • Jag har lärt mig att uppskatta kulturella skillnader och jag omfamnar dem.

Min passion för allas lika värde kommer från mitt hjärta.

Jag arbetar för ett hållbart samhälle som ger alla likvärdiga möjligheter att växa.

Utveckla en förståelse för

VEM VI ÄR

Skapa en känsla av gemenskap

Skapa en känsla av behörighet


Klicka här för mer information

Vi utbildar och kommunicerar!

Vi bygger starka samhällen!

Saudi Arabien

Oman

Egypt

Holland

USA


Hur bygger vi mer motståndskraftiga och fredliga samhällen?

 • Med att skapa mer inkluderande samhällen och stärka alla medborgares styrka och delaktighet.
Hur kan vi leva och arbeta tillsammans med sociala och kulturella skillnader?

 • Med att skapa möjligheter för alla människor och påverka djupt rotade ojämlikheter.

Vi måste fokusera på ALLA människor i samhällen där mångfald finns.

Vi måste förstå kulturella och sociala skillnader.

Vi måste förstå vad uppdelningen av 'oss' och 'dem' orsakar för oss alla.


MASTER PROGRAM:
IDENTITET


VEM ÄR JAG?  
Hur du ser på dig själv.

VEM ÄR JAG TILLÅTEN ATT VARA?
Hur du betraktas av andra.

HUR PASSAR JAG IN?
Hur du accepteras.

Klicka här

MASTER PROGRAM:
IDENTITET


VAR VI KOMMER FRÅN  
Det Förflutna och Identiteten. 

VAR VI ÄR NU
Nutiden och Identiteten.  

VAR VI ÄR I FRAMTIDEN 
Framtiden och Identiteten. 

Klicka här                            


WORKSHOPS

PROGRAM:

KULTURELL HÅLLBARHET

PROGRAM:

KULTURELLT ARV

PROGRAM:

SOCIAL ISOLERING

MÅNGFALD  IDENTITET  GEMENSKAP

Låt oss tillsammans skapa en kultur av behörighet! 

Klicka här