I M Rothmann Consultancy

Är ett företag som samarbetar för att utveckla en förståelse för vem vi är och skapar en känsla av gemenskap.

Jag är Marianne
 • Jag är född och uppvuxen i Sverige.
 • Jag har arbetat och studerat internationellt i över 30 år.
 • Mina erfarenheter i Sverige, USA, Tyskland, Nederländerna och Saudi Arabien har gett mig en förståelse och kompetens för mångfald och identitet.
 • Jag har personlig erfarenhet av att behöva anpassa sig till en mängd olika kulturella och sociala normer och värderingar.
 • Jag har arbetat med integrering av flyktingar och asylsökande i Colorado, USA och Haag, Nederländerna.
 • Jag har föreläst på Prince Sattam Bin Abdulaziz University i Saudi Arabien, där jag har haft förmånen att arbeta tillsammans med studenter och lärare från hela världen.  
 • Jag har lärt mig att uppskatta kulturella skillnader och jag omfamnar dem.
 • Jag har en kandidatexamen i Sociologi och Kvinnors Etniska Studier från University of Colorado.
 • Mitt huvudfokus är Identitet - Nationell, Kulturell, Social och Själv.
 • Mina forskningsprojekt inkluderar:
 1. Media and Islamophobia: The Consequences of Media Bias.
 2. Islamophobia: The Rejection and Discrimination in Regards to Culture, Race, and Religion.
 • Jag har också skrivit en guide:
WHO AM I? - A Guide to Identity.
 • Jag ställer ständigt frågorna:
VEM ÄR JAG?
VEM ÄR JAG TILLÅTEN ATT VARA?

I M Rothmann Consultancy

Is a business that collaborates with people to develop an understanding of who we are and build a sense of belonging.

I'm Marianne
 • I was born and raised in Sweden.
 • I have worked and studied internationally for over 30 years.
 • My experiences in Sweden, the United States, Germany, the Netherlands, and Saudi Arabia have given me an understanding and competence for diversity and identity.
 • I have personal experience of having to adapt and adjust to a variety of different cultural and social norms and values.
 • I have worked with the integration of refugees and asylum seekers in Colorado, USA och The Hague, Netherlands.
 • I have lectured at Prince Sattam Bin Abdulaziz University in Saudi Arabia, where I have had the privilege of working with students and teachers from all over the world.
 • I have learnt to appreciate cultural differences and I embrace them.
 • I hold a Bachelor's of Arts degree in Sociology and Women’s Ethnic Studies from the University of Colorado.
 • My main focus is Identity - National, Cultural, Social, and Self.
 • My research projects include:
 1. Media and Islamophobia: The Consequences of Media Bias.
 2. Islamophobia: The Rejection and Discrimination in Regards to Culture, Race, and Religion.
 • I have also written a guide:
WHO AM I? - A Guide to Identity.
 • I continuously ask the questions:
WHO AM I?
WHO AM I ALLOWED TO BE?